Càlcul 1

Language: Catalan

Place: Universitat Jaume I, Castellón, Spain

Category: Theory (Grau d’Enginyeria Química, Elèctrica i Mecànica (3 courses))

Credits/Hours: 3.6 + 3.6 + 3.6 credits (36 + 36 +36 hours)

Syllabus (in Catalan):

  • Funcions bàsiques en enginyeria (exponencial, logaritme, trigonomètriques, polinomis, hiperbòliques)
  • Campos numèrics (nombres reals i complexos)
  • Càlcul diferencial en una i diverses variables
  • Càlcul integral de funcions d’una i diverses variables